Skolhälsovård

  • Skriv ut

Vårt elevhälsoteam består av:

Skolsköterska Lena Nilsson telefon: 040-6190503

Skolkurator Stina Johansson telefon: 040-6190509

Specialpedagog Gun Westerlind telefon: 040-6190510

Dessutom finns läkare och psykolog att tillgå efter behov.