pjattangen logopjattangenwebb

Vår Målsättning

Barnen
Barn är viktiga, tycker vi. Hos oss kommer barnens rättigheter alltid i första hand. Gemenskap, delaktighet, glädje och lust styr vår vardag. Vi sätter alltid barnen, enskilt eller i grupp, i centrum. Vi visar alltid barnen hänsyn och respekt. Och lär dem samma sak gentemot andra, stora som små. Barnen ska känna tilltro till den egna förmågan, lära sig samarbeta och fungera i grupp.

Vi står upp för artikel 31 i FN:s konvention om barnens rättigheter:
”Barn är grunden för världens framtid. Barn har lekt i alla tider genom historien och i alla kulturer. Lek är jämsides med behoven av näring, hälsa, bostad och utbildning nödvändig för alla barns totala utveckling. Lek är instinktiv, frivillig och spontan. Den är naturlig och utforskande. Lek är kommunikation och uttryck samt sammankopplar tanke och handling. Lek hjälper alla barn att utvecklas fysiskt, psykiskt, emotionellt och socialt. Lek är ett sätt att lära sig leva och ej endast ett tidsfördriv.”


Föräldrarna
Vi vill att föräldrarna ska känna sig trygga. Vi vill att ni ska bli delaktiga i vår verksamhet. Förslag och idéer välkomnar vi med öppna sinnen. Vi vill samarbeta med er för att utveckla barnen till att bli harmoniska människor.


Personalen
Personalen ska tillgodose barnens behov. Det är viktigt för oss att personalen trivs och känner arbetsglädje. Därför ska det vara kvalité på vår pedagogiska verksamhet. Vi strävar efter att personalen ska ha utbildning, kompetens och erfarenhet. Vi satsar på att utveckla, fördjupa och bredda personalens yrkeskompetens.

Verksamheten är privat och bedrivs i aktiebolagsform under namnet Palmlunds Malmö, som är en del av Palmlunds Skolor. Idag har vi femtiotre medarbetare mot sju när vi startade 1992. Vi har 196 barn i omsorg totalt. Palmlunds  Malmö var från början helägt av Unga Örnar i Malmö och hette MÖTESPLATSEN i Malmö, men övertogs 1998 av dess VD och tillika skolans rektor Ingegerd Råberg. Sedan den 16:e april 2012 har Palmlunds skolor AB övertagit MÖTESPLATSEN i Malmö AB och bytt namn till Palmlunds Malmö. Grunden för vårt arbete på förskolan är FN:s konvention om barnets rättigheter. 

 

Förskolan har

  • Policydokument med verksamhetsplan
  • Utarbetat en jämställdhetsplan och en krisplan
  • Likabehandlingsplan
  • Kvalitetsredovisning för samtliga verksamheter
  • Arbetsplan för skolan
  • Måltidspolicy som bygger på livsmedelsverkets ”Bra mat i förskolan”

Pjättängens Förskola     l     Pjättgången 4     l     217 72 MALMÖ     l     Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.      l     0700-009924